Thursday, September 12, 2013

Bahasa Inggeris Subjek Wajib Lulus SPM Mulai 2016

english - stock photo


Kuala Lumpur: Mulai 2016, mata pelajaran Bahasa Inggeris akan dijadikan kertas wajib lulus di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). 
Ia dilaksanakan kerana rekod menunjukkan hanya 28 peratus murid mendapat minimum kredit dalam Bahasa Inggeris pada SPM 2011 yang ditanda mengikut standard kertas Cambridge 1119. 

Selain itu, kelemahan penguasaan kemahiran Bahasa Inggeris dalam kalangan siswazah adalah antara isu yang dihadapi majikan pada 2006. 
Berdasarkan statistik itu, kerajaan akan berusaha menambah masa atau ‘contact hours’ dalam kelas agar pendedahan murid dalam Bahasa Inggeris akan lebih mendalam. 

Laksana sistem set 

Kerajaan juga akan melaksanakan Sistem Set untuk membahagikan murid kepada kumpulan tertentu bagi membolehkan guru merangka pendekatan pedagogi yang sesuai dengan tahap kemahiran dan keperluan pembelajaran murid. 

Selain itu, pendedahan berterusan kepada murid diperluaskan dengan modul Sastera dalam Bahasa Inggeris akan diwajibkan kepada murid sekolah rendah dan menengah. 

Magnifying optical glass with words learn english on digital background, 3d render - stock photo

Uji kemahiran guru 

Selain itu, guru Bahasa Inggeris akan diuji kemahiran mereka melalui Cambridge Placement Test (CPT). 

Setakat ini 5,000 guru sudah mengikuti latihan lanjutan yang dianjurkan oleh British Council, manakala 9,000 lagi dijangka menyertai kursus berkenaan pada Oktober ini. 

Bagi memastikan semua guru mendapat manfaat, kerajaan akan memastikan 61,000 guru mengikuti CPT dalam tempoh dua tahun bagi membolehkan murid mengikuti pembelajaran daripada guru yang mempunyai kemahiran mengikut standard antarabangsa.

sumber


MP : Penambahan jumlah tenaga pengajar Bahasa Inggeris di luar bandar, kemahiran dan skil yang diberikan amat penting kepada murid-murid agar dapat membantu dalam merealisasikan hasrat kerajaan.

No comments:

Post a Comment