Thursday, October 3, 2013

PIAGAM PUSASDAVISI
Pusat Latihan Asas Ketenteraan yang terunggul untuk melahirkan Perajurit Muda Tentera Darat yang kompeten.
MISI
Membentuk dan melatih Perajurit Muda yang kompeten dalam aspek kemahiran fan nilai-nilai ketenteraan.

OBJEKTIF
1.   Melahirkan Perajurit Muda yang terlatih dalam asas ketenteraan dan kerohanian dengan semangat juang yang tinggi.

2.  Melaksanakan program latihan mengikut kesesuaian  Rancangan Pengurusan Latihan (RPL) berdasarkan keperluan Sistem Latihan Tentera Darat (SLTD).

3.   Menyediakan tahap kejurulatihan yang tertinggi dan bantuan latihan yang mencukupi untuk menentukan kualiti latihan.

4.   Melaksanakan pengurusan dan pentadbiran yang mantap serta telus terhadap aset-aset pusat.

5.   Menyediakan bantuan logistik dan prasarana yang mencukupi bagi membolehkan pelaksanaan latihan dengan berkesan.

Tekan sini & sini
Sumber : dari buku cenderamata tamat latihan

MP : Rupanya Kalabakan tu terletak di sempadan Kalimantan Indonesia......

No comments:

Post a Comment